One Response

  1. admin
    admin 3.2.2014 at 17:09 | | Reply

    Dobrý den,
    v domě, který je ve výlučném vlastnictví vašeho manžela, bydlíte s jeho souhlasem jako příslušník domácnosti. Pokud vás bude chtít po rozvodu bez vašeho souhlasu vystěhovat, musí podat žalobu na vyklizení. Soud může rozhodnout, že bývalý manžel bude povinen zajistit vám náhradní byt, pokud by vaše vystěhování bez náhrady bylo v rozporu s dobrými mravy.

    JUDr.Jitka Pásková

Leave a Reply