Odvážení majetku

Dobrý den. Jsem čerstvě rozvedený 2 dny. Soud potvrdil dohodu, že dům je můj. Vzdali jsme se lhůty na odvolání. Nyní má soud 30 dní na vystavení rozsudku a po doručení nabývá právní moci. Manželka v době kdy jsem v zaměstnání chodí do domu a odváží různé kusy majetku bez mého vědomí, s tím že ještě není pravomocný rozsudek. Mohu již teď vyměnit zámky a dovolit zakázat vstup nebo alespoň povolit jen v mé přítomnosti ?

One Response

  1. JUDr.Jitka Pásková
    JUDr.Jitka Pásková 1.12.2014 at 22:07 | | Reply

    Dobrý den,

    předpokládám, že jste sepsali dohodu o vypořádání společného jmění manželů, na základě které se vy stanete výlučným vlastníkem domu. Dohoda je právně účinná až dnem právní moci rozsudku a rozvodu a k nabytí vlastnického práva k domu je nezbytný zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí. Až tímto okamžikem můžete vyměnit zámky, ovšem pokud nemá právo manželka v domě bydlet do doby, než jí případně zajistíte náhradní ubytování. Neznám obsah vaší dohody, nemohu vám tedy dát přesné stanovisko.

    JUDr.Jitka Pásková

Leave a Reply