Svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů

Upozorňuji  vás na jedno významné rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23. února 2010 ve věci střídavé péče.

čl. 29. cit. rozhodnutí zní :

Jestliže soudy opřely svá rozhodnutí o tvrzení resp. nesouhlas matky a tento nesouhlas byl ve skutečnosti jedinou překážkou pro výrok o střídavé výchově nezletilé (jako znalcem deklarované optimální variantě, zcela vyhovující zájmu dítěte), pak jej musí i bez návrhu podrobit zkoumání a učinit předmětem dokazování.

 

Nesouhlas matky se střídavou péčí může být relevantní pouze tehdy, je-li vybudován na důvodech, jež jsou způsobilé intenzivním způsobem negativně zasahovat do zájmu dítěte. Soud nemusí takové dokazování provádět, je-li nesouhlas rodiče založen jen na zjevně iracionálním nebo nepřezkoumatelném důvodu. Jestliže půjde o tento iracionální či nepřezkoumatelný důvod, anebo bude v řízení prokázáno, že jde o nesouhlas spočívající na důvodu prokazatelně nemajícím negativní vliv na zájem dítěte, nemohou soudy na tomto nesouhlasu vystavět rozhodnutí, kterým návrhu na svěření dítěte do střídavé (společné) péče nevyhoví. Opačný postup je totiž v rozporu se základním právem druhého rodiče na spravedlivý proces dle čl. 36 Úmluvy o právech dítěte a současně zásahem nejen do jeho základního práva vychovávat a pečovat o své dítě dle čl. 32 odst. 4 Listiny, ale i do základního práva dítěte na rodičovskou výchovu a péči dle téhož článku Listiny.

4 komentáře

 1. eliotest
  eliotest 26.12.2018 at 14:22 | | Reply

  Welcome to my blog ,
  I’m Eliot.
  If you’ve ever been overscheduled and couldn’t finish a academic paper, then you’ve come to the right place. I work with students in all areas of the writing process . I can also write the paper from start to finish.
  My career as a professional writer started during my school years . After learning that I was very capable in the field of academic writing, I decided to take it up as a profession.

  Talented Academic Writer- Eliot Estes- Hesperialovesbooks Band

 2. Annotationshsa
  Annotationshsa 26.3.2019 at 20:43 | | Reply

  ???????,??????????! .

 3. Avalanchekjw
  Avalanchekjw 27.3.2019 at 8:29 | | Reply

  ???????,??????????! .

 4. iAquaLinkghq
  iAquaLinkghq 27.3.2019 at 19:28 | | Reply

  ???????,??????????! .

Leave a Reply