Svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů

Upozorňuji  vás na jedno významné rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23. února 2010 ve věci střídavé péče.

čl. 29. cit. rozhodnutí zní :

Jestliže soudy opřely svá rozhodnutí o tvrzení resp. nesouhlas matky a tento nesouhlas byl ve skutečnosti jedinou překážkou pro výrok o střídavé výchově nezletilé (jako znalcem deklarované optimální variantě, zcela vyhovující zájmu dítěte), pak jej musí i bez návrhu podrobit zkoumání a učinit předmětem dokazování.

 

Nesouhlas matky se střídavou péčí může být relevantní pouze tehdy, je-li vybudován na důvodech, jež jsou způsobilé intenzivním způsobem negativně zasahovat do zájmu dítěte. Soud nemusí takové dokazování provádět, je-li nesouhlas rodiče založen jen na zjevně iracionálním nebo nepřezkoumatelném důvodu. Jestliže půjde o tento iracionální či nepřezkoumatelný důvod, anebo bude v řízení prokázáno, že jde o nesouhlas spočívající na důvodu prokazatelně nemajícím negativní vliv na zájem dítěte, nemohou soudy na tomto nesouhlasu vystavět rozhodnutí, kterým návrhu na svěření dítěte do střídavé (společné) péče nevyhoví. Opačný postup je totiž v rozporu se základním právem druhého rodiče na spravedlivý proces dle čl. 36 Úmluvy o právech dítěte a současně zásahem nejen do jeho základního práva vychovávat a pečovat o své dítě dle čl. 32 odst. 4 Listiny, ale i do základního práva dítěte na rodičovskou výchovu a péči dle téhož článku Listiny.

2 komentáře

  1. Invest $ 7842 and get $ 7466 every month: https://jj-l-oo.blogspot.tw?cz=88
    Invest $ 7842 and get $ 7466 every month: https://jj-l-oo.blogspot.tw?cz=88 22.11.2019 at 7:13 | | Reply

    How to get 0,667 BTC per week: https://earn-1btc-per-day.blogspot.in?q=19

  2. Get it $7174 per week: https://q2-get-2-bitcoin-162.blogspot.se?j=06
    Get it $7174 per week: https://q2-get-2-bitcoin-162.blogspot.se?j=06 8.12.2019 at 12:09 | | Reply

    How to Earn from Mobile Phone in 2020 | Earn Money Online $9927 per day: https://q3-get-1-bitcoin-162.blogspot.in?q=68

Leave a Reply